Sözleşme ve Diğer Tüm Satış Dokümanları

Projenin satışına başlanmadan önce, satış sürecinde kullanılacak her türlü dokümanın içeriği, belirlenen satış politikalarına uygun olarak AREAS tarafından organize edilir.

Satış dokümanlarının içeriği projenin avukatı ve teknik ekipleriyle birlikte oluşturulduktan sonra müteahhit tarafından onaylanarak, satış öncesinde kusursuz bir hazırlık süreci yaşanır. Satışla ilgili tüm dokümanların şekil ve içeriğinde projenin kurumsal formatına uygunluk sağlanır. Bu dokümanlar arasında;

– Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmeleri, Teknik Şartname ve Mahal Listesi, Vaziyet ve Kat planları,
– Ön Bilgilendirme Formu,
– Çek-Senet Tabloları, Muvafakatnameler ve Vekaletnameler,
– Konuk Bilgi Formları, Fiyat – Opsiyon Listeleri ve Kaparo Belgeleri,
– Kredi Hesaplama Tabloları, Banka Kredi Evrakları yer alır.

+90 212 669 1 668