Fiyat Değişim Kriterleri

Bir ürün, ilk satışa çıktığı andan son ürün satılana kadar fiyat farklılıkları göstermelidir.

Fiyat farklılığı, hem iş ortağımız müteahhit firmanın ciro hesabı açısından önem taşımakta, hem de projenin başında ürün satın alanlar ile projenin ortasında ve sonlarında alanlar arasında adaletli ve dengeli bir kazanç sağlamaktadır. Hiç kimse, projenin başında almış olduğu ürünün muadilinin, proje ortasında ya da sonunda aynı fiyatla satılıyor olduğunu görmek istemez. Bu, firmaya olan güven kaybı ve kulaktan kulağa negatif söylemlere neden olur.

AREAS, projenin en başında, proje finaline kadar hangi dönemde hangi ürüne ne kadar zam yapılacağının stratejisini belirler ve satış sürecinde de uygular. Projenin satış hızı ve piyasadaki ekonomik dengelerin değişkenlik gösterdiği durumlarda da, fiyatlama ve zam stratejisini gözden geçirerek gerekli aksiyonları alıp güncellemeleri gecikmeksizin yapar.

+90 212 669 1 668