Hedef Kitlenin Tanımlanması

Planlanan projenin tüketiciler tarafından nasıl algılanacağı, hedef kitlenin kimlerden oluşacağı ve proje algısı ile hedef kitlenin uyumu ve iletişimi çalışmalarında AREAS aktif olarak rol alır.

Siz ne söylemek isterseniz isteyin, insanlar algıladıklarıyla hareket etme eğilimindedir. Potansiyel müşterilerin proje algıları son derece önemlidir. Bu nedenle algılamayı etkileyecek her türlü unsurun dikkatlice ve hedef kitleyle uyumlu planlanması AREAS tarafından organize edilir.

– Proje kimler için üretilecek? Potansiyel yurt içi ve yurt dışı müşteriler kimler? Potansiyel müşterilerin satın alma davranışlarını etkileyen öğeler neler?
– Potansiyel müşterilerin değerleri, istekleri ve potansiyel müşterilerin satın alma güçleri ile projenin fiyatları arasındaki uyum…
– Projenin adı, potansiyel müşterilere vaadleri…
– Projenin rakiplerinden farkları ve bu farkların potansiyel müşterilere anlatım şekilleri…

+90 212 669 1 668