Satış Ekibinin Kurulması

Bir projenin pazarlama ve satış sürecinde başarılı olması için çok sayıda farklı konunun kontrol altında tutulması gerekir.

Bu da ancak iyi bir ekip organizasyonu ile mümkündür. AREAS, bir projede iki farklı ekiple tüm hizmetlerini organize eder.

Birinci ekip, AREAS merkez ekiptir. Bu kadroda; pazarlama, sistem geliştirme, İK ve performans geliştirme gibi birimler bulunur. AREAS merkez ekip, konularında uzmanlaşmış profesyonellerden oluşur ve AREAS merkez ofiste görev yapar. Projenin satışı süresince uygulanacak kampanyalardan medya planlamasına kadar tüm pazarlama faaliyetleri ile personel seçme – yerleştirme – eğitim – satış ekiplerinin performans değerlendirmeleri gibi tüm süreçler “AREAS Merkez Ekip’’ tarafından yürütülür.

İkinci ekip satış ekibidir. Ofis asistanı, satış uzmanları, satış yönetmeni / satış müdüründen oluşan satış ekibi, projenin bulunduğu lokasyonda kurulan satış ofisinde görev yapar. Satış ekibi, AREAS merkez ekibe bağlı olarak çalışır ve sadece satış aktiviteleriyle ilgilenir. Satış ekibinin satış prosesi, projenin özelliklerine göre hazırlanır ve satış ekibinde kimin hangi görevleri üstleneceği satış prosesi içinde şekillendirilir.

+90 212 669 1 668