Düzenli Bilgi Aktarımı

Tüm pazarlama ve satış aktiviteleri sonucunda elde edilen veriler ve sonuçlar, projenin gelecek planlamalarında kullanılmak üzere düzenli ve takip edilebilir bir formatta AREAS tarafından arşivlenir.

Aylık satış rakamlarından ürün tiplerinin satış performansına, reklam ve PR dönüşlerinden ziyaretçi kaynaklarına kadar proje ile ilgili tüm veriler derlenerek iş ortağı üretici firmaya belirli periyotlarda sunulur. Böylece AREAS’ın göstermiş olduğu performans, iş ortağı tarafından yakından takip edilir.

+90 212 669 1 668