Etkinlikler

Günümüzün rekabetçi koşullarında gayrimenkul alıcıları gittikleri her projede kendilerine satış yapılacağı baskısını yoğun şekilde hissetmekte ve çoğunlukla da bundan rahatsızlık duymaktadır.

AREAS hem bu algıyı kırabilmek hem de yapılan reklam çalışmaları sonucu projeyle tanışmış müşterilerle olan diyaloğunu sürekli kılabilmek için belirli periyotlarda projenin temasına göre çeşitli etkinlikler düzenler. Yetişkinlere ve çocuklara yönelik düzenlenen satış ofisi etkinlikleri ya da sosyal medya üzerinden yürütülen yarışmaların tüm detayları AREAS tarafından organize edilir.

AREAS ayrıca, sektörle ilgili düzenlenen fuarlarda yer alınması ve proje yakın lokasyonundaki firmalarda çalışan beyaz yakalı potansiyel alıcılar için de çeşitli tanıtım etkinlikleri düzenlenmesini organize ederek, satış ekiplerinin bu süreçlerde hazır bulunması sağlar.

+90 212 669 1 668