Common Language

From the Marketing Team, who interacts directly or indirectly with the customer in the marketing and sales process of the project, to the Sales Team, the advertising agency, and the P & R agency all need to speak the same language to gain customer confidence.

Pazarlama ve satış ekiplerinin basın ve halkla ilişkiler çalışmaları ve reklamlardan haberdar olarak müşteri karşısında tutarlı bir davranış sergilemesi için gerekli iletişim AREAS tarafından sağlanır. AREAS, müşteri – müteahhit firma ve çalışılan iş partnerleri üçgeni arasında aslında bir nev’i orkestra şefi gibidir. Satış sürecini doğru yönetmenin en önemli sırrı; bu dengeler arasında en doğru stratejilerin ve matematiğin çalıştırılabilmesinde gizlidir.

Satışa esas teşkil eden her aşama müşteri algısında bir bütünlük sağlamalıdır. Biz bunu; “aynı dili konuşmak” olarak adlandırıyoruz. AREAS’ın kurduğu stratejilerle müteahhit firma dengelerinin uyması, müteahhit firma dengelerine uyan koşulların müşterilere sağlıklı aktarımı, iş ortaklarının hazırladığı çalışmaların müteahhit firma ve proje dengeleriyle uyumlu şekilde tüketiciye sunulması zor bir süreç olmakla birlikte, bu süreç doğru yönetildiğinde başarı kaçınılmazdır.

+90 212 669 1 668